Default Page
2018-19

 

2017-18

 

2016-17

 

2015-16

 

2014-15
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ-ಅಕ್ಕಿ ಮತ್ತು ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ Images/adobe.jpg
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ-ಒರಟು ಧಾನ್ಯಗಳ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ Images/adobe.jpg
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ-ಅಕ್ಕಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Images/adobe.jpg
ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಅಭಿಯಾನ-ದ್ವಿದಳ ಧಾನ್ಯಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Images/adobe.jpg
ಹಿಂಗಾರು /ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪ್ರದೇಶದಲ್ಲಿ ದ್ವಿದಳಧಾನ್ಯಗಳ ಉತ್ಪಾದನಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ Images/adobe.jpg