ಕ್ರ.ಸಂಖ್ಯೆ ಪದನಾಮ         ಇ-ಮೇಲ್ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ ಕಛೇರಿ ದೂರವಾಣಿ ಸಂಖ್ಯೆ
1 ಕೃಷಿ ಸಚಿವರು agriminkar@gmail.com 8277929800 080-22035006
2 ಅಪರ ಮುಖ್ಯಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು ಮತ್ತು ಅಭಿವೃದ್ದಿ ಆಯುಕ್ತರು devcom@karnataka.gov.in 8277929801 080-22250715
3 ಕೃಷಿ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳು secretaryagrigok@gmail.com 8277929802 080-22250284
4 ಆಯುಕ್ತರು agricommr.kar@nic.in 8277929803 080-22212804
5 ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು agridir@kar.nic.in 8277929804 080-22242746 
6 ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅಭಿವೃಧಿ ಮತ್ತು ಯೋಜನೆ) agriaddev@kar.nic.in 8277929814 080-22210237
7 ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮಾನವ ಸಂಪನ್ಮೂಲ) agriadhrd@kar.nic.in 8277929809 080-22211764
8 ಅಪರ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಸಾವಯವ) agriadqc@kar.nic.in

addl.organic@gmail.com

8277929809 080-22210743
9 ಜಂಟಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಆಡಳಿತ) agrijdadm@gmail.com 8277929812 080-22215053
10 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಅಭಿವೃಧಿ) agrijddev@kar.nic.in 8277929814 080-22219669
11 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ) agrijdet@kar.nic.in 8277929820 080-22291938
12 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಪರಿಕರ) agrijdinputs@kar.nic.in 8277929817 080-22212431
13 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೀಕರಣ/ಸೂಕ್ಷ್ಮ ನೀರಾವರಿ) agrift2012@gmail.com 8277929814 080-22074133
14 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬಾಗಲಕೋಟೆ) jdagri478@gmail.com 8277933500 08354 -236378
15 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು( ಬೆಂಗಳೂರು ) jdaurban@yahoo.com

jdablr14@gmail.com

8277929918 08026-711186
16 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೆಳಗಾಂ) jdabgm@rediffmail.com 8277934039 0831-2407232
17 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೆಳ್ಳಾರಿ ) jdably@gmail.com 8277930401 0839-2276224
18 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬೀದರ್) jdabdr@gmail.com 8277930501 0848-2233138
19 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಬಿಜಾಪುರ) jdaagridept1@rediffmail.com 8277930601 0835-2221599
20 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಾಮರಾಜನಗರ) jdacrn@gmail.com 8277930760 08226-222432
21 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಿಕ್ಕಮಂಗಳೂರು) jdagrickm@gmail.com 8277930890 08262-220691
22 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು( ಚಿಕ್ಕಬಳ್ಳಾಪುರ) jdacbp@gmail.com 8277930801 08156-263136
23 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಚಿತ್ರದುರ್ಗ) jdagricta@yahoo.com 8277930950 08194 222406
24 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು( ದಕ್ಷಿಣ ಕನ್ನಡ) jdaagrimng@gmail.com 8277931060 0824-2424003
25 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ದಾವಣಗೆರೆ) agridvg@gmail.com 8277931101 08192-230311
26 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಧಾರವಾಡ) jdadwd@gmail.com 8277931270 0836-2436518
27 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗದಗ ) jdagadag@gmail.com 8277931400 08372-235443
28 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಗುಲ್ಬರ್ಗ) jdakalaburgi@gmail.com 8277931500 08472-220270
29 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಹಾಸನ) jdahassan@yahoo.com 8277931700 08172-267158
30 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಹಾವೇರಿ) jdahaveri@gmail.com 8277931800 08375-249020
31 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೊಡಗು) jdamadikeri@yahoo.in 8277931900 08272-225732
32 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೋಲಾರ) jdakolar@gmail.com 8277932004 08152-222246
33 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಕೊಪ್ಪಳ) jdakoppal@gmail.com 8277932101 08539-221633
34 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮಂಡ್ಯ) jdamandya@yahoo.com 8277933600 08232-225073
35 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಮೈಸೂರು ) dagrmys@rediffmail.com 8277933100 0821-2442239
36 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು (ರಾಯಚೂರು) jdaraichur@rediffmail.com 8277932300 08532-226013
37 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ರಾಮನಗರ) jdarmgm@gmail.com 8277932400 080-27276780
38 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಶಿವಮೊಗ್ಗ) dagrshi@rediffmail.com 8277932600 08182-222635
39 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ತುಮಕೂರು ) jdagritmr@yahoo.com 8277932800 0816-2278453
40 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಉಡುಪಿ) jdaudupi@rediffmail.com 8277932500 0820-2528374
41 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಉತ್ತರ ಕನ್ನಡ) jdaukkarwar@gmail.com 8277933001 08382-227377
42 ಜಂಟಿ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು(ಯಾದಗಿರಿ) jdayadagir@gmail.com 8277933400 08473-296748
43 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೆಳೆ ವಿಮೆ agriinsurance123@gmail.com 8277929822 080-22074123
44 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಕೃಷಿ ಭಾಗ್ಯ ಮತ್ತು  ಸಸ್ಯ ರೋಗಶಾಸ್ತ್ರ krushibhagya@gmail.com 8277929833 080-22074182
45 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಬೀಜ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣು ಆರೋಗ್ಯ ಕೇಂದ್ರ, agriseeds@kar.nic.in

agriseeds@gmail.com

8277929824 080-22074126
46 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಸಗೋಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಪರಿಕರ    agrijdinputs@nic.in 8277929827 080-22074143
47 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಸಾವಯವ,ವಿಸ್ತರಣೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಕಟಣೆ agriinf137@gmail.com 8277929829 080-22074137
48 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರಸಗೊಬ್ಬರ ನಿಯಂತ್ರಣ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯ agrifcl@kar.nic.in 8277929830 080-22074170
49 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ರೈ.ಸಂ.ಕೇಂದ್ರ, ಮತ್ತು ತರಬೇತಿ agrirsk@nic.in 8277929855 080-22074163
50 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು, ಭೂಚೇತನ ddabhoochetana@gmail.com

agrifood@kar.nic.in

8277929824 080-22074127
51 ಉಪ ಕೃಷಿ ನಿರ್ದೇಶಕರು,ಅಂಕಿ ಅಂಶ agristat@nic.in 8277929837 080-22074139