Default Page
2016-17
ಇಲಾಖೆಯ ಕೃಷಿ ಸಹಾಯಕರ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. Images/adobe.jpg
ಇಲಾಖೆಯ ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಕರ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. Images/adobe.jpg
ಇಲಾಖೆಯ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಫೋರಮನ್ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. Images/adobe.jpg
ರೈತರಿಗೆ ಕೃಷಿ ಸಂಬಂಧಿತ ತಾಂತ್ರಿಕ ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನೀಡಲು ಮಾಹಿತಿ ಸಂವಹನ ಗುಂಪು(Whatsapp Group)ರಚನೆ ಕುರಿತು Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಅಧೀಕ್ಷಕರುಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(371ಜೆ ಪ್ರಕಾರ).ದಿನಾಂಕ 01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.ದಿನಾಂಕ 01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ದ್ವಿತೀಯ ದರ್ಜೆ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.ದಿನಾಂಕ 01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶೀಘ್ರಲಿಪಿಗಾರರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.ದಿನಾಂಕ 01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ/ಬೆರಳಚ್ಚುಗಾರರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.ದಿನಾಂಕ 01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ನಕ್ಷೆಗಾರರ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.ದಿನಾಂಕ 01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಮುದ್ರಾಣಲಯ ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ.ದಿನಾಂಕ 01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(371ಜೆ ಪ್ರಕಾರ):-ದಿನಾಂಕ:25-8-2015ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ Images/adobe.jpg
ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ/ಸಹಾಯಕ ಕೃಷಿ ಅಧಿಕಾರಿಗಳ(ಕೃಷಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮತ್ತು ನೀರು ನಿರ್ವಹಣೆ) ವೃಂದದ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ(371ಜೆ ಪ್ರಕಾರ):-ದಿನಾಂಕ:-01-01-2015 ರಲ್ಲಿ ಇರುವಂತೆ Images/adobe.jpg
ಇಲಾಖೆಯ ಪ್ರಯೋಗ ಶಾಲಾ ಸಹಾಯಕ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. Images/adobe.jpg
ಇಲಾಖೆಯ ಕಲಾವಿದ,ಹಿರಿಯ ಕಲಾವಿದ ಹಾಗೂ ಛಾಯಾಚಿತ್ರಗಾರ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ Images/adobe.jpg
ಇಲಾಖೆಯ ರೇಖಾಗರ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. Images/adobe.jpg
ಇಲಾಖೆಯ ಹಿರಿಯ ವಾಹನ ಚಾಲಕರ ವೃಂದದ ದಿನಾಂಕ:01.01.2016ರಂದು ಇರುವಂತೆ ಅಂತಿಮ ಜೇಷ್ಠತಾ ಪಟ್ಟಿ. Images/adobe.jpg
ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಇರುವ ರೈತರಿಂದ ಬೇಡಿಕೆ ಇಲ್ಲದಿರುವ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ದಾಸ್ತಾನು ವರ್ಗಾಯಿಸುವ ಕುರಿತು. Images/adobe.jpg
2015-16 ನೇ ಸಾಲಿನ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರಧಾರೆ ಯೋಜನೆಯಡಿ 61 ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಕೃಷಿ ಯಂತ್ರೋಪಕರಣಗಳ ಬಾಡಿಗೆ ಆಧಾರಿತ ಸೇವಾ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡುವ ಕುರಿತು. Images/adobe.jpg
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಂಶಗಳು. Images/adobe.jpg
2016-17ರ ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸುತ್ತೋಲೆ-1 Images/adobe.jpg
2016-17ರ ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸುತ್ತೋಲೆ-2 Images/adobe.jpg
2016-17ರ ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮತ್ತು ನಿಜಚೀಟಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸುತ್ತೋಲೆ-4 Images/adobe.jpg
2016-17ರ ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮತ್ತು ನಿಜಚೀಟಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸುತ್ತೋಲೆ-6 Images/adobe.jpg
2016-17ರ ಹಿಂಗಾರು/ಬೇಸಿಗೆ ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಶೇಂಗಾ ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮತ್ತು ನಿಜಚೀಟಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಮಾರಾಟ ದರವನ್ನು ಪರಿಷ್ಕರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ. ಸುತ್ತೋಲೆ-7 Images/adobe.jpg
2016-17ನೇ ಸಾಲಿನ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಣಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿ ಅಂಶಗಳು. Images/adobe.jpg
2016ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸುತ್ತೋಲೆ-1 Images/adobe.jpg
2016ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸುತ್ತೋಲೆ-2 Images/adobe.jpg
2016ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸುತ್ತೋಲೆ-3 Images/adobe.jpg
2016ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸುತ್ತೋಲೆ-4 Images/adobe.jpg
2016ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸುತ್ತೋಲೆ-5 Images/adobe.jpg
2016ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸುತ್ತೋಲೆ-6 Images/adobe.jpg
2016ರ ಮುಂಗಾರು ಹಂಗಾಮಿನಲ್ಲಿ ಇಲಾಖಾ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಡಿ ರಿಯಾಯಿತಿ ದರದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ವಿತರಿಸುವ ಬಗ್ಗೆ.ಸುತ್ತೋಲೆ-7 Images/adobe.jpg
ಆಸ್ತಿ ಮತ್ತು ಋಣ ಪಟ್ಟಿ ಪರಿಶೀಲನೆ ಬಗ್ಗೆ. Images/adobe.jpg