Farmer Details and Analysis Result of Soil Samples Collected on 2010-11 Boochetana Project
Soil sample detatil Soil sample analysis results
S.No. Village Hobli Village code Taluk District Sample No. Farmer name and address Survey No. Total area (in acre) Dry/Irrigated Crop Ph EC(mmhos/cm) OC% Av P(Kgs/Ac) Av K(Kga/Ac) Iron(ppm) Zinc(ppm) Mangnese(ppm) Copper(ppm) Boron(ppm) Sulphur(ppm)
1 1 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40421 K.Devayya     Irri. Paddy 5.40 0.056 1.26 4.00 11.27 383.30 5.30 65.40 5.84 2.30 5.43
2 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40422 Kuvala Shadali 222   Irri. Paddy 5.40 0.118 1.26 10.28 106.34 84.20 3.55 82.10 5.10 0.78 3.26
3 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40423 Mahine K. 228   Irri. Paddy 5.20 0.038 1.26 5.00 20.93 86.56 0.60 51.81 10.40 0.98 7.61
4 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40424 K.Hansa 221   Irri. Paddy 5.50 0.022 1.26 11.42 12.88 84.63 0.91 117.32 3.00 0.43 7.61
5 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40425 Subramani Patrapanda     Irri. Paddy 5.30 0.027 1.26 5.50 16.00 66.16 7.52 199.76 5.20 4.75 38.04
6 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40426 Antoni lobo 202   Irri. Paddy 5.30 0.024 1.26 14.27 22.54 43.11 4.59 20.43 4.40 2.80 3.26
7 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40427 Pattada Ganapati 197   Irri. Paddy 5.30 0.019 1.26 3.00 12.88 30.10 20.44 9.80 5.25 2.38 3.26
8 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40428 P.Charmana     Irri. Paddy 5.30 0.026 1.26 3.50 9.66 47.74 31.02 149.46 9.72 2.38 5.43
9 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40429 K.Mahmad 222   Irri. Paddy 5.80 0.020 0.74 2.50 19.32 8.64 13.32 9.36 4.60 2.03 32.61
10 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40430 Chengappa Patrapanda 181   Irri. Paddy 5.20 0.022 0.75 2.50 12.88 13.44 23.36 12.64 8.20 1.20 1.09
11 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40431 P.Kishor 181   Irri. Paddy 5.80 0.025 1.26 14.27 17.71 12.60 19.32 82.18 6.30 0.40 5.43
12 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40432 Vasu Chengappa 179   Irri. Paddy 5.40 0.016 1.26 3.50 12.88 70.20 22.20 15.90 3.35 1.08 7.61
13 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40433 Pattada Nanda     Irri. Paddy 5.60 0.022 1.26 3.50 14.49 30.40 22.72 7.04 5.10 1.00 5.43
14 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40434 Mahine K. 228   Irri. Paddy 5.40 0.024 1.26 9.71 16.00 9.00 29.20 6.40 1.80 0.40 3.26
15 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40435 P.A.Usman 221   Irri. Paddy 5.50 0.018 1.26 8.57 9.66 10.05 21.15 55.95 4.55 1.88 3.26
16 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40436 Pattada Appayya 180   Irri. Paddy 5.60 0.025 1.26 9.14 14.49 11.64 15.96 23.64 5.10 0.48 5.43
17 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40437 Pattada Raghu 182   Irri. Paddy 5.40 0.014 1.26 19.16 9.66 22.27 23.97 35.19 4.48 1.75 3.26
18 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40438 Pattada Appayya 182   Irri. Paddy 5.30 0.019 1.26 12.56 12.88 3.30 15.95 6.16 5.80 3.26 8.70
19 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40439 K.Hasainar 221   Irri. Paddy 5.20 0.028 1.26 10.28 26.93 71.30 14.60 6.30 0.27 3.38 4.35
20 Betoli Virajpete 256 Virajpete Kodagu B40440 K.Shadali 227   Irri. Paddy 5.40 0.026 1.26 2.50 16.00 18.33 18.85 14.56 4.45 2.33 7.61
2 21 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40441 J.A.Puvayya 236   Irri. Paddy 5.30 0.045 0.58 2.50 12.88 137.76 4.56 24.12 8.10 0.80 41.30
22 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40442 D.M.Biddappa 254   Irri. Paddy 5.30 0.020 0.56 4.50 17.71 95.55 3.90 48.20 5.90 0.83 52.17
23 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40443 B.K.Puvayya 192/1   Irri. Paddy 5.60 0.020 1.26 3.00 17.71 87.30 3.75 12.70 4.95 2.30 50.00
24 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40444 I.M.Kushalappa 195/2   Irri. Paddy 5.40 0.015 0.52 3.00 14.49 94.77 2.10 9.42 2.61 1.73 30.43
25 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40445 K.M.Mustafa 272/4   Irri. Paddy 5.70 0.020 1.26 3.00 12.88 240.40 6.90 265.60 9.20 1.43 9.78
26 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40446 K.H.Mohmad 285   Irri. Paddy 5.30 0.017 1.26 3.00 11.27 193.26 6.72 24.72 7.32 2.03 7.61
27 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40447 K.H.Samina 296/2   Irri. Paddy 5.50 0.018 1.26 3.00 12.88 178.00 2.90 20.35 3.65 1.78 10.87
28 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40448 I.K.Muttappa 258   Irri. Paddy 5.40 0.015 1.26 3.00 12.88 223.68 3.72 72.96 7.62 1.18 39.13
29 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40449 K.K.Kuttappa 172/1   Irri. Paddy 5.30 0.014 1.26 3.00 14.49 95.37 4.92 189.42 9.06 0.18 4.35
30 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40450 J.J.Nagraju 237/2   Irri. Paddy 5.40 0.014 0.54 3.00 12.88 108.93 1.26 8.04 1.83 1.30 2.17
31 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40451 B.M.Somappa 120/1   Irri. Paddy 5.50 0.015 1.26 3.00 12.88 91.44 3.96 22.50 9.48 0.28 17.39
32 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40452 K.A.Shamsu 272/3   Irri. Paddy 5.40 0.012 1.26 3.00 16.00 370.90 3.30 49.40 9.20 1.65 19.57
33 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40453 B.P.Kaverappa 163/2   Irri. Paddy 5.70 0.018 1.26 3.00 14.49 212.40 4.32 71.06 8.04 0.73 26.09
34 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40454 I.A.Somayya 264   Irri. Paddy 5.30 0.014 1.26 3.50 11.27 176.72 4.96 84.40 8.48 0.58 4.35
35 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40455 I.M.Muttanna 236/4   Irri. Paddy 5.40 0.020 1.26 3.00 16.00 103.48 3.92 142.61 9.76 0.90 23.91
36 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40456 B.M.Punachcha 264/1   Irri. Paddy 5.60 0.013 1.26 3.50 16.00 177.72 5.28 28.86 7.30 0.23 1.09
37 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40457 K.A.Hansa 237/1   Irri. Paddy 5.30 0.020 1.26 4.00 17.71 182.94 5.22 21.18 5.52 0.38 7.61
38 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40458 K.B.Ali 282   Irri. Paddy 5.20 0.016 1.26 3.00 16.00 189.78 3.42 35.34 5.16 0.15 1.09
39 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40459 K.Y.Mustafa 294   Irri. Paddy 5.20 0.015 1.26 3.00 17.71 214.20 5.46 65.40 6.54 0.55 6.52
40 Maitadi Virajpete 257 Virajpete Kodagu B40460 K.Shamsu 277/1   Irri. Paddy 5.20 0.027 1.26 3.00 14.49 188.10 3.30 23.00 13.70 0.15 20.65
3 41 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40381 B.M.Jeevan S/o Kushalappa 38   Irri. Paddy 5.40 0.023 1.26 3.00 20.93 18.80 5.72 57.00 6.24 0.85 41.30
42 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40382 K.Satish 226   Irri. Paddy 5.60 0.019 0.74 5.00 25.98 168.63 21.60 198.90 19.80 0.35 86.96
43 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40383 K.Bhimayya 228   Irri. Paddy 5.60 0.024 1.26 3.00 19.32 36.40 5.20 45.00 7.60 0.63 3.26
44 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40384 B.S.Kaverappa 38   Irri. Paddy 5.60 0.034 1.26 10.85 20.93 2.90 3.15 36.88 3.00 0.03 13.04
45 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40385 B.J.Monnappa 38   Irri. Paddy 5.50 0.034 1.26 9.14 27.37 15.60 10.90 74.16 3.50 1.50 5.43
46 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40386 B.A.Biddappa 38   Irri. Paddy 5.90 0.033 1.26 6.50 20.93 22.60 2.80 54.72 1.92 0.93 34.78
47 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40387 B.A.Chengappa 50   Irri. Paddy 5.40 0.032 1.26 9.71 25.76 13.90 10.50 63.27 3.30 0.45 8.70
48 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40388 P.M.Nanayya 40   Irri. Paddy 5.60 0.032 1.26 14.27 32.20 25.90 1.92 12.84 2.22 1.38 3.26
49 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40389 P.C.Rakesh 32   Irri. Paddy 5.60 0.057 1.26 8.00 24.15 25.75 3.90 47.50 0.45 0.03 41.30
50 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40390 A.Achchappa 163/2   Irri. Paddy 5.70 0.021 1.26 8.57 87.35 19.70 14.10 16.64 2.20 0.55 35.87
51 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40391 C.B.Kushalappa 80/2   Irri. Paddy 5.10 0.030 0.56 4.00 20.93 20.70 6.48 96.60 14.28 0.53 7.61
52 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40392 A.K.Belvayya 80/2   Irri. Paddy 5.40 0.036 1.26 3.50 24.15 88.80 9.90 48.60 3.70 0.38 3.26
53 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40393 A.B.Irappa 229/2   Irri. Paddy 5.40 0.020 1.26 6.00 20.93 20.36 2.30 47.10 2.65 0.13 3.26
54 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40394 B.Raghu 181   Irri. Paddy 5.50 0.035 1.26 7.50 12.88 16.50 5.58 17.82 4.62 0.15 5.43
55 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40395 B.N.Chengappa 82   Irri. Paddy 5.60 0.045 0.74 8.57 17.71 187.65 2.65 11.95 4.10 0.80 4.35
56 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40396 B.P.Muddayya 125/1   Irri. Paddy 5.30 0.061 1.26 8.57 45.08 64.65 1.55 64.20 1.85 0.33 9.78
57 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40397 A.Tammayya 82   Irri. Paddy 6.40 0.042 1.26 3.00 48.30 13.85 2.56 17.85 1.55 0.45 4.35
58 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40398 B.S.Subbayya 125   Irri. Paddy 5.40 0.072 1.26 9.14 41.86 53.50 2.75 36.25 0.56 0.65 7.61
59 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40399 A.Tammayya 82   Irri. Paddy 6.40 0.038 0.69 3.00 66.55 123.95 1.02 59.85 1.53 0.35 28.26
60 K.Marooru Virajpete 254 Virajpete Kodagu B40400 B.S.Vijaya 82   Irri. Paddy 5.20 0.033 1.26 3.50 24.15 20.75 4.05 22.20 1.74 0.03 2.17
4 61 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40221 Naru S/o Kaverappa     Irri. Paddy 5.80 0.049 1.26 8.57 87.35 35.10 1.60 12.40 1.80 1.03 18.48
62 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40222 O.G.Joyappa     Irri. Paddy 5.10 0.033 1.26 5.50 24.15 19.22 4.14 19.92 0.48 0.98 9.78
63 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40223       Irri. Paddy 6.10 0.055 1.26 9.14 20.93 60.69 6.51 23.57 1.47 2.63 7.61
64 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40224 O.K.Karumbayya     Irri. Paddy 5.30 0.250 1.26 11.99 20.93 30.68 10.20 49.32 1.85 2.85 53.26
65 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40225 O.K.Machayya     Irri. Paddy 6.50 0.049 1.26 7.50 14.49 116.25 0.15 57.30 26.80 0.45 5.43
66 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40226 O.K.Nanjappa     Irri. Paddy 5.90 0.034 1.26 7.50 9.66 150.80 4.90 89.90 14.60 1.60 3.26
67 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40227 Pravin S/o Madappa     Irri. Paddy 5.00 0.058 1.26 3.00 106.34 105.45 8.25 42.15 6.45 0.08 13.04
68 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40228 GopalBhatt     Irri. Paddy 5.40 0.032 0.72 3.50 40.25 142.20 6.88 57.30 4.50 0.73 76.09
69 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40229 H.B.Govind     Irri. Paddy 5.00 0.030 0.52 9.71 41.86 25.92 11.20 59.64 6.25 1.80 6.52
70 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40230 Shivshankar     Irri. Paddy 5.10 0.023 0.56 6.00 25.76 15.80 9.12 23.40 4.38 0.85 29.35
71 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40231 Vishwanath     Irri. Paddy 6.10 0.053 0.76 3.50 138.84 39.90 2.40 28.05 4.35 1.90 4.35
72 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40232 H.R.Ishwar     Irri. Paddy 5.50 0.038 1.26 4.00 45.08 18.96 10.92 92.52 6.84 0.70 2.17
73 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40233 Krishnan S/o Madhav     Irri. Paddy 5.50 0.046 1.26 9.14 43.47 38.40 16.65 89.10 26.55 1.45 5.43
74 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40234 P.P.Ponnappa     Irri. Paddy 6.00 0.056 1.26 8.00 32.20 134.50 8.50 34.20 4.30 0.68 8.70
75 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40235 H.G.Balasubramani     Irri. Paddy 5.30 0.039 1.26 6.50 27.37 197.30 5.05 18.90 6.40 0.58 4.35
76 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40236 P.B.Chengappa     Irri. Paddy 5.40 0.022 1.26 11.42 24.15 119.90 4.70 19.20 4.40 1.43 21.74
77 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40237 H.B.Srinivasa     Irri. Paddy 5.20 0.033 1.26 4.00 27.37 26.80 4.60 32.10 0.31 2.18 5.43
78 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40238 B.B.Sumitra     Irri. Paddy 5.00 0.052 1.26 3.50 33.51 216.00 3.84 43.80 5.30 0.93 20.65
79 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40239 Dilip     Irri. Paddy 5.30 0.088 1.26 4.00 61.31 34.80 9.36 14.00 1.50 1.33 16.30
80 Hosooru Ammatti 246 Virajpete Kodagu B40240 P.G.Ramesh     Irri. Paddy 5.60 0.031 1.26 4.00 16.00 15.90 2.60 32.04 4.95 0.58 14.13
5 81 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40541 Bollajira karumbayya     Irri. Paddy 5.40 0.021 1.26 10.28 16.00 17.85 4.30 9.55 2.15 0.35 17.39
82 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40542 Kiriyamada C.Karyappa     Irri. Paddy 5.80 0.053 1.26 10.85 49.91 155.25 6.90 66.30 1.96 0.63 9.78
83 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40543 Ramakrishna     Irri. Paddy 6.00 0.082 1.26 3.00 37.03 87.12 2.42 22.00 3.32 1.10 52.17
84 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40544 T.C.Nanjappa     Irri. Paddy 5.30 0.071 1.26 3.00 38.64 155.30 4.00 66.64 2.60 2.38 14.13
85 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40545 Holeri A.Nanjappa     Irri. Paddy 5.30 0.065 1.26 3.00 43.47 171.78 6.75 68.39 3.20 0.93 6.52
86 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40546 K.A.Ponnappa     Irri. Paddy 5.70 0.065 1.26 13.13 27.37 141.55 3.60 22.40 1.35 0.03 11.96
87 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40547 C.Pemmayya     Irri. Paddy 5.30 0.059 1.26 3.50 43.47 142.87 3.80 60.35 2.25 0.98 21.74
88 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40548 C.M.Subbayya     Irri. Paddy 5.30 0.062 1.26 3.00 37.03 166.11 3.10 67.68 2.25 0.63 13.04
89 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40549 I.P.Subbayya     Irri. Paddy 5.00 0.062 1.26 4.00 33.51 24.98 6.55 46.62 2.59 0.90 23.91
90 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40550 Narayana Kannaraya     Irri. Paddy 5.30 0.058 1.26 3.00 40.25 130.83 9.60 53.76 1.65 0.80 7.61
91 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40551 B.P.Medappa     Irri. Paddy 5.60 0.040 1.26 3.00 35.42 148.02 3.96 37.92 5.40 0.68 30.43
92 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40552 P.B.Annayya     Irri. Paddy 5.40 0.040 1.26 3.00 37.03 159.72 5.58 34.62 6.06 0.88 17.39
93 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40553 B.P.Janaki     Irri. Paddy 5.40 0.042 1.26 3.50 38.64 131.30 3.10 27.50 5.10 0.48 30.43
94 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40554 B.C.Pemmayya     Irri. Paddy 5.20 0.031 1.26 3.00 33.51 213.40 4.80 42.50 4.00 0.05 2.17
95 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40555 Nurera P.Sarala     Irri. Paddy 5.10 0.032 1.26 3.50 25.76 175.30 4.00 30.10 0.46 1.60 18.48
96 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40556 B.P.Ayyanna     Irri. Paddy 5.20 0.029 1.26 3.00 25.98 134.08 5.28 20.00 0.08 1.08 53.26
97 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40557 C.B.Somayya     Irri. Paddy 5.20 0.032 1.26 3.50 30.59 170.40 4.60 37.68 0.36 1.53 22.83
98 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40558 C.B.Javi     Irri. Paddy 5.20 0.029 1.26 4.00 30.59 145.20 3.10 29.10 1.70 2.08 15.22
99 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40559 C.J,Jopanna     Irri. Paddy 5.20 0.030 1.26 4.00 27.37 130.90 2.50 29.20 0.16 0.50 9.78
100 Hudikeri Hudikeri 262 Virajpete Kodagu B40560 C,N.Tammayya     Irri. Paddy 5.20 0.022 1.26 4.00 28.98 81.50 3.05 14.30 0.65 0.93 31.52
6 101 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40401 M.A.Chinnappa     Irri. Paddy 5.00 0.096 1.26 3.50 55.88 23.10 12.45 64.95 6.45 2.18 5.43
102 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40402 P.S.Mandanna     Irri. Paddy 5.00 0.081 1.26 3.50 17.71 13.60 4.00 16.50 18.30 0.70 9.78
103 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40403 P.N.,Nagraj     Irri. Paddy 5.20 0.031 1.26 3.50 17.71 19.80 4.50 60.60 18.10 11.50 19.57
104 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40404 P.S.Nanayya     Irri. Paddy 5.50 0.036 1.26 6.50 27.37 50.10 1.80 8.10 7.08 1.85 9.78
105 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40405 P.A.Biddappa     Irri. Paddy 5.70 0.064 0.55 3.50 20.93 85.40 3.96 19.55 12.52 0.73 25.00
106 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40406 M.A. Mandappa     Irri. Paddy 5.10 0.045 1.26 3.50 16.00 20.90 4.10 25.50 4.90 2.13 3.26
107 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40407 B.M.Satish     Irri. Paddy 6.30 0.036 0.74 3.50 12.88 17.30 3.60 79.95 2.16 3.00 22.83
108 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40408 P.M.Jayant     Irri. Paddy 5.70 0.076 0.66 3.50 9.66 26.50 4.50 24.30 17.55 1.45 86.96
109 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40409 P.M.Somanna     Irri. Paddy 6.00 0.077 1.26 5.50 11.27 150.00 2.60 14.60 17.60 1.00 52.17
110 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40410 P.D.Pemmayya     Irri. Paddy 5.00 0.065 1.26 5.00 9.66 19.00 3.40 43.30 14.00 1.33 26.09
111 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40411 B.Ayyanna     Irri. Paddy 6.30 0.060 0.61 5.00 11.27 51.40 5.20 110.60 24.20 1.18 52.17
112 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40412 M.P.Somayya     Irri. Paddy 5.00 0.096 1.26 5.00 11.27 33.86 14.40 69.30 24.45 1.65 47.83
113 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40413 M.A,.Muttanna     Irri. Paddy 5.60 0.052 1.26 5.50 22.54 50.90 17.20 139.80 31.50 1.65 29.35
114 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40414 N.S.Suresh     Irri. Paddy 6.40 0.106 1.26 5.00 27.37 47.75 1.50 125.55 23.85 1.03 21.75
115 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40415 P.K.Uttayya     Irri. Paddy 6.00 0.126 1.26 5.00 22.54 58.90 2.40 18.00 29.40 1.73 119.57
116 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40416 K.S.Ayyappa     Irri. Paddy 5.40 0.072 0.63 3.50 16.00 110.00 2.00 49.10 13.20 1.10 163.04
117 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40417 K.T.Kasturi     Irri. Paddy 5.90 0.070 1.26 5.50 14.49 27.60 4.30 51.50 11.60 1.63 152.17
118 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40418 P.N.Hariprasasd     Irri. Paddy 6.10 0.074 1.26 5.00 22.54 35.60 4.90 46.32 17.60 0.78 43.48
119 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40419 K.K.Ayyappa     Irri. Paddy 5.60 0.085 0.53 5.00 14.49 37.96 7.80 20.20 19.50 1.28 88.04
120 Palangala Virajpete 255 Virajpete Kodagu B40420 P.E.Ganapati     Irri. Paddy 5.10 0.111 1.26 5.00 11.27 18.40 4.80 57.10 14.40 0.55 90.22
7 121 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40501 M.Ramesh     Irri. Paddy 5.00 0.044 0.52 12.56 17.71 39.60 0.80 69.84 13.10 2.13 27.17
122 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40502 C.Ramesh     Irri. Paddy 5.60 0.041 0.53 12.56 25.98 24.70 1.20 37.70 13.92 1.70 44.57
123 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40503 K.Uttappa     Irri. Paddy 5.40 0.028 0.56 7.50 20.88 39.60 1.60 41.70 19.00 1.15 7.61
124 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40504 M.Subramani     Irri. Paddy 5.50 0.025 1.26 5.00 9.66 39.50 2.90 3.60 15.00 0.68 9.78
125 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40505 C.S.Biddappa     Irri. Paddy 6.10 0.030 0.54 19.16 17.71 38.40 5.80 16.80 13.70 0.75 45.65
126 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40506 Karumbayya     Irri. Paddy 5.90 0.040 0.56 8.57 32.20 41.46 0.15 42.72 22.95 2.18 17.39
127 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40507 P.Siddayya     Irri. Paddy 5.20 0.054 1.26 4.00 16.00 23.20 7.55 71.75 19.80 1.73 53.26
128 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40508 T.Ganapati     Irri. Paddy 5.50 0.026 0.68 8.57 14.49 133.70 1.30 5.40 18.80 1.63 16.30
129 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40509 K.K.Harshkumar     Irri. Paddy 5.90 0.026 0.71 4.00 12.88 38.40 2.20 36.70 7.70 4.53 13.04
130 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40510 M.Ayyappa     Irri. Paddy 5.40 0.038 0.53 3.00 9.66 34.70 6.00 124.00 7.10 2.08 52.17
131 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40511 P.U.Suresh     Irri. Paddy 5.70 0.049 1.26 8.57 32.20 25.80 4.95 54.30 16.40 4.75 51.09
132 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40512 M.Achchayya     Irri. Paddy 5.20 0.056 1.26 4.00 22.54 127.00 3.00 19.65 7.80 10.50 51.09
133 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40513 D.Vithala     Irri. Paddy 5.30 0.021 0.51 5.00 12.88 37.50 4.80 147.30 13.05 2.75 55.43
134 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40514 K.T.Kaverappa     Irri. Paddy 5.70 0.022 0.54 8.57 11.27 138.20 3.30 35.20 23.70 1.35 48.91
135 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40515 P.Machayya     Irri. Paddy 5.20 0.045 1.26 4.00 20.93 50.98 4.10 59.25 19.00 8.15 51.09
136 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40516 C.Chengappa     Irri. Paddy 6.70 0.073 0.50 5.00 25.76 64.00 3.15 17.40 28.30 3.00 11.96
137 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40517 T.N.Ponnappa     Irri. Paddy 4.90 0.031 0.75 5.00 16.00 31.50 6.00 57.60 10.20 1.38 51.09
138 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40518 K.Natesh     Irri. Paddy 5.30 0.047 1.26 5.00 30.59 148.00 3.90 7.00 31.00 1.55 18.48
139 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40519 B.Sugandha     Irri. Paddy 6.80 0.075 0.72 6.50 19.32 71.00 2.00 11.20 11.90 3.00 43.48
140 Harihara Virajpete 260 Virajpete Kodagu B40520 K.A.Karyappa     Irri. Paddy 7.10 0.080 0.65 6.50 20.93 180.75 2.60 56.10 12.50 3.95 47.83
8 141 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40261 A.R.Umesh 193/1   Irri. Paddy 5.30 0.026 0.68 5.00 17.71 103.35 1.30 7.00 0.80 0.93 9.78
142 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40262 Padmanabha 179/3   Irri. Paddy 5.50 0.020 0.78 7.50 12.88 94.35 0.85 0.15 1.20 1.90 4.35
143 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40263 Krishnamayya 179/3   Irri. Paddy 5.60 0.025 1.26 8.57 40.25 64.85 4.85 65.55 6.85 2.13 5.43
144 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40264 Dany 179/3   Irri. Paddy 5.10 0.019 0.65 5.00 14.49 50.80 0.30 6.90 0.80 1.18 9.78
145 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40265 Prasad 179/2P1   Irri. Paddy 5.40 0.019 1.26 5.00 14.49 78.45 0.45 1.95 0.40 0.83 7.61
146 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40266 Bharat 179/3   Irri. Paddy 5.10 0.017 0.64 4.50 11.27 38.60 0.10 0.55 0.45 1.10 5.43
147 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40267 Appayya 165   Irri. Paddy 5.20 0.016 0.62 7.00 12.88 74.65 0.20 0.20 1.50 2.38 9.78
148 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40268 Bhimayya 165   Irri. Paddy 5.30 0.024 0.61 3.50 12.88 148.55 0.50 6.90 2.50 1.30 4.35
149 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40269 Somayya 165J   Irri. Paddy 5.40 0.025 0.65 5.00 12.88 78.09 0.50 0.45 1.32 1.05 5.43
150 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40270 Kashiyappa 65   Irri. Paddy 5.70 0.017 0.51 5.00 16.00 64.98 1.16 0.09 1.23 1.68 4.35
151 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40271 Kaverappa 65   Irri. Paddy 5.50 0.018 0.53 6.50 9.66 31.58 0.87 1.56 0.52 1.03 5.43
152 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40272 Kushalappa 65   Irri. Paddy 6.10 0.022 0.55 8.57 37.03 159.00 5.90 100.00 12.20 1.13 3.26
153 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40273 Nanjappa 84   Irri. Paddy 5.70 0.023 1.26 8.00 12.88 40.75 0.10 3.25 0.90 1.15 5.43
154 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40274 Monnappa 84/3   Irri. Paddy 5.50 0.016 0.54 7.50 14.49 49.65 0.18 0.21 1.26 2.13 3.26
155 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40275 Belliyappa 135   Irri. Paddy 6.00 0.018 0.53 7.00 11.27 118.05 0.50 4.70 1.60 1.65 7.61
156 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40276 Bhimayya 100   Irri. Paddy 5.60 0.023 0.53 7.50 11.27 68.60 0.90 2.00 2.80 0.88 8.70
157 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40277 M.K.Pemmayya 187   Irri. Paddy 5.60 0.017 0.53 7.00 5.15 47.28 0.12 1.86 0.10 1.40 5.43
158 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40278 M.K.Chengappa 187   Irri. Paddy 5.80 0.018 0.54 5.00 9.66 59.13 1.18 45.36 0.80 1.55 3.26
159 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40279 M.Punachcha 187   Irri. Paddy 5.30 0.019 0.62 5.00 9.66 41.91 0.27 2.13 0.96 1.13 3.26
160 Halligattu Ponnampete 248 Virajpete Kodagu B40280 Belliyappamayya 180/1   Irri. Paddy 5.60 0.024 0.67 6.00 16.00 39.78 0.12 80.95 0.48 2.13 5.43
9 161 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40301 H.D.Doddayya 241/2   Irri. Paddy 5.90 0.028 0.57 15.98 22.54 16.90 1.50 22.70 12.10 0.10 5.43
162 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40302 H.D.Lakshmi 201   Irri. Paddy 5.90 0.072 1.26 10.28 19.91 71.00 1.10 29.70 11.70 0.13 3.26
163 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40303 H.D.Sunita 201/1   Irri. Paddy 5.30 0.061 0.67 11.99 68.63 16.80 0.30 42.30 12.20 0.08 7.61
164 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40304 H.D.Udaya 202/1   Irri. Paddy 5.70 0.032 1.26 15.98 33.51 22.79 4.90 23.40 15.00 0.13 3.26
165 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40305 P.B.Chengappa 220   Irri. Paddy 5.20 0.053 1.26 11.42 40.25 23.60 2.10 50.80 13.00 1.03 5.43
166 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40306 P.C.Bagi 173/1   Irri. Paddy 5.20 0.070 0.78 11.42 41.86 25.70 0.10 85.80 14.00 0.55 3.26
167 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40307 H.T.Umesh 173/P1   Irri. Paddy 5.60 0.087 0.75 9.14 132.28 13.89 0.80 33.50 15.20 0.68 5.43
168 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40308 H.U.Subhadra 175/2P4   Irri. Paddy 5.30 0.046 0.54 10.28 32.20 19.85 0.50 26.20 17.20 0.10 4.35
169 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40309 H.U,Kiran 173/P1   Irri. Paddy 4.60 0.086 1.26 32.00 200.00 19.70 0.70 24.90 13.50 0.08 7.61
170 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40310 H.U,Manikantha 175/2P4   Irri. Paddy 5.40 0.041 1.26 10.85 43.47 12.00 0.60 38.20 14.40 0.48 25.00
171 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40311 P.C.Ponnappa 175/4   Irri. Paddy 5.50 0.077 1.26 10.28 128.00 151.20 1.20 39.10 15.90 1.45 5.43
172 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40312 B.K.Kaverappa 173/1   Irri. Paddy 4.80 0.079 1.26 32.00 200.00 23.50 1.10 39.80 15.10 0.20 9.78
173 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40313 P.C.Uttappa 173/P2   Irri. Paddy 5.80 0.124 1.26 10.28 119.36 103.50 0.80 37.40 11.60 0.15 35.87
174 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40314 H.S.Vanajakshi 175/P1   Irri. Paddy 5.10 0.067 0.74 9.71 38.64 113.60 1.20 39.00 1.25 0.08 1.09
175 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40315 H.S. Anand 175   Irri. Paddy 5.70 0.030 1.26 9.71 188.33 125.80 0.20 22.00 0.80 0.05 5.43
176 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40316 H.S.Subhash 178/1   Irri. Paddy 5.80 0.157 1.26 10.28 66.55 123.85 2.30 56.35 1.05 0.23 9.78
177 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40317 M.S.Anand 223   Irri. Paddy 5.80 0.061 1.26 11.42 37.03 263.30 9.90 26.37 6.00 0.08 5.43
178 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40318 M.M.Nitin 173/P4   Irri. Paddy 5.40 0.041 1.26 11.99 22.54 161.85 4.15 70.30 5.60 0.13 4.35
179 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40319 M.M.Nagendra 225   Irri. Paddy 5.30 0.041 0.52 11.42 27.00 139.30 1.25 27.60 4.70 0.15 9.78
180 Titimati Ponnampete 250 Virajpete Kodagu B40320 M.M.Ravindra 225   Irri. Paddy 5.30 0.052 0.53 5.00 37.00 154.70 1.80 48.60 3.95 0.48 4.35
10 181 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40461 C.K.Uttappa 23   Irri. Paddy 5.70 0.031 1.26 7.00 22.54 262.50 5.67 80.92 13.93 0.20 4.35
182 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40462 C.M.Muddayya 84/7   Irri. Paddy 5.10 0.029 1.26 5.00 16.00 157.92 4.68 28.38 11.34 0.13 5.43
183 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40463 C.A.Vivek 231   Irri. Paddy 5.10 0.060 1.26 7.50 16.00 190.92 4.68 13.50 7.26 0.08 4.35
184 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40464 C.C.Nanayya 242/4   Irri. Paddy 5.80 0.034 1.26 6.00 24.15 272.24 3.36 40.88 8.80 0.88 4.35
185 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40465 C.N.Vasant 235   Irri. Paddy 5.40 0.082 1.26 6.50 19.32 63.90 0.09 8.82 3.66 0.60 5.43
186 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40466 C.K.Tammayya 226/1   Irri. Paddy 5.80 0.020 1.26 8.00 17.71 183.90 2.28 31.86 3.24 0.58 8.70
187 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40467 K.M.Lokesh 223   Irri. Paddy 5.80 0.021 1.26 6.00 12.88 136.25 2.25 30.90 6.50 2.00 5.43
188 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40468 K.M.Nanjappa Jan-49   Irri. Paddy 5.30 0.020 1.26 9.14 32.20 81.20 0.85 9.75 6.80 0.73 7.61
189 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40469 C.N.Vinodkumar 231   Irri. Paddy 5.30 0.060 1.26 7.50 17.71 102.95 0.25 3.15 5.90 0.90 8.70
190 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40470 T.Navin' 10-Jan   Irri. Paddy 5.80 0.090 1.26 5.00 16.00 131.85 1.90 15.70 6.65 0.13 5.43
191 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40471 K.B.Arun 226/1   Irri. Paddy 5.50 0.030 1.26 5.00 12.88 235.20 3.57 82.88 2.38 1.10 5.43
192 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40472 K.B.Appayya 226/1   Irri. Paddy 5.30 0.034 1.26 7.50 14.49 276.15 5.95 128.17 4.76 0.23 6.52
193 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40473 B.B.Yashodha 216   Irri. Paddy 5.50 0.024 1.26 6.00 11.27 126.05 1.15 24.30 1.70 2.13 5.43
194 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40474 K.K.Krishna 14   Irri. Paddy 5.70 0.021 1.26 5.00 9.66 172.90 2.59 4.55 7.49 1.23 4.35
195 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40475 C.Kalayya 237   Irri. Paddy 5.50 0.271 1.26 10.28 19.32 104.40 0.05 0.45 2.10 0.88 4.35
196 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40476 K.A.Dinesh 223/1   Irri. Paddy 5.10 0.073 0.68 8.57 11.27 181.26 3.06 25.32 9.54 1.30 5.43
197 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40477 C.T,Karumbayya 231   Irri. Paddy 5.60 0.055 1.26 13.13 19.32 114.48 0.64 12.24 3.52 1.63 3.26
198 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40478 K.B.Kiran 216   Irri. Paddy 5.20 0.158 1.26 9.17 12.88 70.00 2.75 1.28 2.32 0.88 5.43
199 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40479 M.N.Umesh 189   Irri. Paddy 5.60 0.076 1.26 5.00 14.49 137.80 1.65 27.60 1.80 0.70 7.61
200 Nemmati Srimangala 258 Virajpete Kodagu B40480 K.Ganapati 246   Irri. Paddy 4.90 0.110 0.69 5.00 14.49 101.40 2.36 54.08 4.08 1.95 9.78
11 201 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40201 C.P.Ganapati 312/1   Irri. Paddy 4.90 0.027 1.26 5.00 16.00 110.45 1.80 4.10 4.85 1.98 9.78
202 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40202 K.S.Ganeshmurty 166/1   Irri. Paddy 5.10 0.024 1.26 5.50 22.54 175.95 4.40 44.15 8.30 2.05 5.43
203 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40203 K.M.Ramesh 278   Irri. Paddy 5.00 0.031 1.26 6.00 16.00 116.85 0.25 34.80 4.80 0.43 9.78
204 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40204 V,R.Mahesh 69   Irri. Paddy 4.90 0.034 1.26 6.00 16.00 153.15 4.10 8.15 8.25 0.37 10.87
205 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40205 K.D.Ganapati 158   Irri. Paddy 5.00 0.026 1.26 7.50 14.49 110.05 0.40 33.85 4.15 1.18 13.04
206 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40206 M.M.Subbayya 262   Irri. Paddy 5.50 0.029 1.26 7.50 22.40 151.90 3.55 85.70 9.05 0.95 15.22
207 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40207 P.C.Kalappa 103/1   Irri. Paddy 5.10 0.031 1.26 5.00 35.42 64.05 2.75 5.15 5.95 1.95 15.22
208 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40208 S.M.Subramani 161   Irri. Paddy 5.40 0.023 1.26 5.00 16.00 174.05 2.15 45.55 6.35 1.35 11.96
209 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40209 M.B.Chiyanna 122/2   Irri. Paddy 4.80 0.023 1.26 5.00 19.32 189.00 5.90 45.15 6.30 0.63 15.22
210 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40210 M.K.Puvayya 44   Irri. Paddy 5.10 0.051 1.26 7.50 19.32 154.64 7.10 11.36 8.65 0.93 14.13
211 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40211 M.M.Subbayya 189   Irri. Paddy 5.40 0.042 1.26 6.00 24.15 128.40 4.00 20.08 9.65 4.75 16.30
212 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40212 M.G.Muddappa 180/8   Irri. Paddy 4.90 0.020 1.26 6.00 14.49 196.80 5.05 44.40 6.50 0.93 16.30
213 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40213 M.M.Sharan 166/3   Irri. Paddy 5.30 0.031 1.26 6.00 17.71 109.25 1.55 4.65 4.35 1.45 18.48
214 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40214 M.Girish 193   Irri. Paddy 5.40 0.026 1.26 6.50 14.49 126.60 1.65 80.35 5.75 1.10 11.96
215 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40215 M.Umavva 181/1   Irri. Paddy 5.20 0.028 1.26 6.00 14.49 153.50 2.65 75.10 8.35 1.03 15.22
216 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40216 M.M.Dashrath PÉ.n./17   Irri. Paddy 5.30 0.061 1.26 5.50 24.15 123.40 0.90 14.55 6.65 0.35 11.96
217 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40217 V.S.Ganesh 187/1   Irri. Paddy 5.20 0.027 1.26 6.50 17.71 191.68 3.44 73.44 6.24 2.08 18.48
218 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40218 M.C.Timmayya 190   Irri. Paddy 5.70 0.031 1.26 5.00 19.32 143.04 6.20 45.04 3.76 1.63 18.48
219 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40219 V.L.Anand PÉ.n./17   Irri. Paddy 5.40 0.052 1.26 7.00 16.00 197.15 3.50 12.60 4.15 1.38 16.30
220 Kannangala Ammatti 245 Virajpete Kodagu B40220 V.S.Mani 189/1   Irri. Paddy 5.30 0.039 1.26 7.50 25.76 131.44 7.45 50.96 2.40 0.88 11.96
12 221 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40481 P.B.Ramesh 150   Irri. Paddy 5.60 0.026 1.26 5.00 45.08 44.50 6.45 30.30 11.10 1.20 4.35
222 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40482 P.K.Bopayya 57   Irri. Paddy 5.90 0.027 1.26 5.50 40.25 22.20 6.60 22.15 16.20 1.70 3.26
223 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40483 K.D.Doli 149   Irri. Paddy 5.70 0.030 1.26 9.14 38.64 30.50 1.40 62.00 15.90 2.40 5.43
224 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40484 K.B.Subramanya 310   Irri. Paddy 5.80 0.030 1.26 5.00 37.03 47.50 0.30 39.00 19.40 1.53 7.61
225 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40485 P.C.,Devayya 180   Irri. Paddy 5.00 0.029 1.26 6.00 37.03 40.40 2.85 14.66 7.60 3.75 9.78
226 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40486 B.G.Muddappa 87   Irri. Paddy 5.00 0.028 1.26 9.71 38.64 29.90 1.35 19.46 13.35 1.33 6.52
227 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40487 P.M.Nachappa 150   Irri. Paddy 6.00 0.022 1.26 6.00 35.42 24.65 0.30 124.30 11.90 2.13 4.35
228 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40488 C.S.Muddappa 488   Irri. Paddy 6.20 0.070 1.26 6.00 40.25 23.60 3.00 35.10 15.00 2.20 7.61
229 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40489 K.A.pemmayya 149   Irri. Paddy 5.00 0.036 1.26 17.04 35.42 33.56 0.80 150.12 21.75 1.10 9.78
230 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40490 K.A.Ponnappa 149   Irri. Paddy 6.00 0.030 0.53 5.00 32.20 38.75 0.30 103.00 10.56 0.08 6.52
231 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40491     Irri. Paddy 5.30 0.040 1.26 5.00 22.54 26.50 9.00 130.50 10.96 1.28 1.09
232 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40492 K.T.Somayya 59   Irri. Paddy 5.50 0.089 1.26 11.90 125.81 215.00 3.30 43.95 12.30 2.15 1.09
233 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40493 K.T.Kalappa 57   Irri. Paddy 5.90 0.065 1.26 6.00 27.37 20.85 1.05 40.95 29.32 0.85 5.43
234 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40494 P.R.Parvati 150   Irri. Paddy 5.30 0.031 1.26 10.28 25.76 13.75 3.30 71.25 13.25 1.95 7.61
235 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40495 P.M.Bopayya 57   Irri. Paddy 4.70 0.066 1.26 5.00 30.59 123.50 1.40 86.10 19.80 0.93 6.52
236 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40496 B.G.Subbayya 87/2   Irri. Paddy 5.10 0.037 1.26 5.00 25.76 23.65 2.80 25.40 25.95 1.10 5.43
237 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40497 K.P.Tammayya 145   Irri. Paddy 5.30 0.032 1.26 5.00 19.32 24.85 1.92 47.28 13.80 1.43 3.26
238 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40498 M.B.Karumbayya 122   Irri. Paddy 4.80 0.041 1.26 6.50 17.71 182.10 1.05 47.56 16.38 4.25 7.61
239 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40499 C.A.Devayya 82   Irri. Paddy 5.10 0.045 1.26 5.00 19.32 93.10 0.70 39.25 22.35 0.88 3.26
240 Kutta Srimangala 259 Virajpete Kodagu B40500 K.K.Belliyappa 98   Irri. Paddy 5.00 0.028 1.26 11.42 16.00 28.55 1.10 29.20 17.40 0.68 5.43
13 241 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40341 Jaanamma F20   Irri. Paddy 6.20 0.036 1.26 5.00 17.71 111.98 5.34 53.02 4.40 0.08 5.43
242 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40342 Vijay 20/1   Irri. Paddy 5.80 0.048 1.26 7.00 200.00 100.32 5.16 6.71 4.07 0.13 3.26
243 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40343 Annayya F23   Irri. Paddy 5.80 0.030 1.26 6.50 25.76 187.55 2.75 14.75 8.55 0.10 8.70
244 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40344 M.Karyappa 20/19   Irri. Paddy 4.60 0.430 1.26 5.50 24.15 11.45 12.20 79.80 4.80 0.88 5.43
245 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40345 Purandara F21   Irri. Paddy 5.30 0.030 1.26 10.85 22.54 144.80 5.85 35.50 3.60 1.48 7.61
246 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40346 Pramila F 20   Irri. Paddy 5.40 0.032 1.26 7.50 16.00 128.85 5.10 49.28 4.84 0.08 3.26
247 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40347 Shivappa F 21   Irri. Paddy 5.30 0.032 0.53 5.00 16.00 158.29 4.74 33.77 5.39 2.13 9.78
248 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40348 Muttani F 21   Irri. Paddy 5.50 0.041 1.26 7.50 40.25 120.01 4.08 49.72 5.06 0.70 8.70
249 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40349 M.Chengappa  20/19   Irri. Paddy 5.20 0.028 1.26 7.00 32.20 18.35 3.55 176.30 9.70 1.85 9.78
250 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40350 J.Ravi F29   Irri. Paddy 5.60 0.045 1.26 5.00 20.93 163.20 6.09 106.60 6.10 1.03 9.78
251 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40351 M.Suresh F20/19   Irri. Paddy 5.50 0.027 0.54 5.50 25.98 125.68 3.05 47.04 7.80 0.20 2.17
252 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40352 Boji F 21   Irri. Paddy 5.50 0.039 0.65 6.50 25.96 130.70 5.25 70.30 6.90 0.13 6.52
253 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40353 K.Ganapati  20/1   Irri. Paddy 5.60 0.033 0.67 7.50 16.00 130.20 4.35 65.90 4.40 0.08 4.35
254 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40354 Lakshmi F 21   Irri. Paddy 5.20 0.032 0.70 5.00 72.79 134.20 3.45 60.60 2.90 0.13 16.30
255 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40355 M.Machayya 08-Jul   Irri. Paddy 5.60 0.035 1.26 4.50 25.98 153.90 5.52 121.30 5.00 0.10 17.39
256 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40356 M.Kushalappa 08-Jul   Irri. Paddy 5.20 0.058 0.73 5.00 48.30 108.50 2.05 29.80 3.40 2.13 3.26
257 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40357 Shekhar F 16   Irri. Paddy 5.60 0.030 0.75 7.50 20.93 198.50 2.05 100.50 9.05 0.58 1.09
258 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40358 Lokesh F 23   Irri. Paddy 5.30 0.032 0.65 13.13 17.71 148.48 2.05 24.88 7.35 0.25 5.43
259 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40359 A.M.Madhu 08-Jul   Irri. Paddy 6.10 0.035 0.51 7.50 9.66 124.24 1.20 16.72 6.80 0.23 4.35
260 Devnur Balele 252 Virajpete Kodagu B40360 Gopal 21   Irri. Paddy 5.80 0.036 0.65 5.00 25.76 128.40 2.85 67.30 2.60 0.35 3.26
14 261 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40561 K.Surendra 56   Irri. Paddy 5.30 0.028 1.26 5.00 16.00 91.90 4.98 91.80 3.20 2.35 9.78
262 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40562 K.Ramesh 49   Irri. Paddy 5.50 0.021 1.26 5.50 11.27 62.50 4.05 38.00 4.00 0.65 13.04
263 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40563 K.Devayya 19   Irri. Paddy 5.21 0.031 1.26 6.00 14.49 69.90 2.20 26.50 3.80 0.08 15.22
264 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40564 C.Shanti 116   Irri. Paddy 5.10 0.017 1.26 5.00 12.88 84.70 1.55 21.80 2.56 1.35 9.78
265 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40565 B.Biddayya 111   Irri. Paddy 5.00 0.020 1.26 7.50 22.54 69.52 0.67 14.48 2.96 0.90 11.96
266 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40566 B.Lakshman 263   Irri. Paddy 5.30 0.015 1.26 7.00 19.32 81.90 5.70 5.30 3.10 0.65 4.35
267 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40567 M.Harish 131   Irri. Paddy 6.20 0.019 1.26 5.00 17.71 37.92 0.48 30.48 3.84 0.60 7.61
268 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40568 B.Rajappa 42/1   Irri. Paddy 6.50 0.016 1.26 5.50 12.88 58.80 0.51 24.40 2.80 1.53 4.35
269 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40569 K.Suresh 81   Irri. Paddy 5.20 0.028 1.26 5.50 24.15 152.70 7.56 64.47 4.40 0.55 4.35
270 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40570 A.vasant 4   Irri. Paddy 5.70 0.025 1.26 7.00 14.49 111.65 1.86 36.24 2.56 1.03 4.35
271 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40571 M.M.Kittu 94/2   Irri. Paddy 5.50 0.018 1.26 8.00 22.54 67.15 0.57 29.28 5.85 0.95 4.35
272 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40572 M.Ramesh 101   Irri. Paddy 5.20 0.021 1.26 17.57 19.32 58.89 1.00 13.24 3.12 0.58 5.43
273 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40573 C.Devayya 119   Irri. Paddy 4.90 0.034 1.26 7.00 16.00 93.75 0.27 46.92 4.95 0.80 7.61
274 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40574 M.Punachcha 133   Irri. Paddy 4.90 0.041 1.26 8.00 12.88 96.18 0.25 42.72 4.85 0.75 32.61
275 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40575 M.Ravi 24-Jan   Irri. Paddy 5.30 0.019 1.26 9.14 19.32 68.96 1.68 14.80 3.44 0.63 2.17
276 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40576 K.Vithala 135   Irri. Paddy 5.10 0.067 1.26 5.00 25.76 60.96 0.50 12.50 1.84 2.08 3.26
277 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40577 M.M.Vasantkumar 02-Oct   Irri. Paddy 5.30 0.065 1.26 7.50 25.98 74.72 0.93 6.40 2.08 0.25 5.43
278 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40578 B.Rajshekhar 154   Irri. Paddy 5.30 0.065 1.26 6.00 30.59 68.48 0.63 3.75 1.52 0.93 2.17
279 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40579 K.Kushalappa 109   Irri. Paddy 4.80 0.041 1.26 5.00 14.49 150.40 1.35 12.30 8.00 0.90 3.26
280 Haisodluru Balele 263 Virajpete Kodagu B40580 M.Kushalappa 98/2   Irri. Paddy 4.90 0.030 1.26 6.50 16.00 135.85 0.75 9.25 7.30 0.13 4.35
15 281 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40361 P.,B.Natesh     Irri. Paddy 5.60 0.046 1.26 8.00 19.32 16.50 3.90 78.60 6.70 0.95 1.09
282 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40362 P.S.Punachcha     Irri. Paddy 5.10 0.042 1.26 5.00 38.64 106.00 2.50 78.75 4.41 1.65 1.09
283 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40363 P.c.Belliyappa     Irri. Paddy 5.30 0.060 1.26 5.00 24.15 158.50 5.00 87.60 7.05 9.00 6.52
284 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40364 P.G.Kuttappa     Irri. Paddy 5.50 0.048 1.26 7.00 20.93 160.50 2.20 86.20 5.80 1.10 6.52
285 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40365 M.B.Natesh     Irri. Paddy 5.50 0.048 1.26 8.57 22.54 174.70 3.00 87.06 8.60 0.90 1.09
286 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40366 P.P.Kalayya     Irri. Paddy 5.20 0.039 1.26 5.00 19.32 166.40 3.30 87.90 6.00 1.15 8.70
287 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40367 P.B.Vithala     Irri. Paddy 5.50 0.038 0.53 5.00 20.93 153.65 2.95 80.85 8.15 0.60 11.96
288 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40368 B,.A.Nanayya     Irri. Paddy 5.30 0.038 0.58 6.50 22.54 178.85 3.30 96.95 8.20 0.85 46.74
289 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40369 P.A.Punchcha     Irri. Paddy 5.20 0.041 1.26 7.50 54.07 148.50 4.80 150.50 6.85 1.03 10.87
290 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40370 P.A.Kaverappa     Irri. Paddy 5.30 0.038 1.26 6.50 51.94 126.95 3.65 13.60 5.05 0.40 1.09
291 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40371 B.P.Bolikatti     Irri. Paddy 5.10 0.043 1.26 10.85 54.07 162.40 4.25 96.95 5.15 1.13 5.43
292 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40372 K.V.Kushalappa     Irri. Paddy 5.40 0.046 1.26 7.50 49.91 26.95 7.85 105.20 5.18 0.35 2.17
293 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40373 A.P.Usha     Irri. Paddy 5.40 0.048 1.26 7.50 49.91 167.26 4.90 10.70 5.50 0.35 1.09
294 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40374 A.T.Nanayya     Irri. Paddy 5.10 0.034 1.26 6.00 33.51 134.80 2.65 62.08 5.55 0.18 6.52
295 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40375 P.T.Subbayya     Irri. Paddy 5.00 0.036 1.26 6.50 54.07 144.00 3.25 111.05 5.11 0.85 4.35
296 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40376 C.B.Bhimayya     Irri. Paddy 5.10 0.029 1.26 8.57 38.64 171.60 1.45 153.07 4.56 0.68 1.09
297 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40377 B.G.Prakash     Irri. Paddy 5.00 0.025 1.26 8.00 43.47 114.30 1.56 70.32 2.94 1.35 1.09
298 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40378 C.P.Kalappa     Irri. Paddy 4.80 0.030 1.26 5.00 49.91 99.36 1.50 65.58 3.72 1.28 5.43
299 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40379 C.P.Giri     Irri. Paddy 5.00 0.033 1.26 5.00 48.30 62.94 1.19 86.76 2.19 0.53 1.09
300 Ponnappasante Balele 253 Virajpete Kodagu B40380 P.M.Uttappa     Irri. Paddy 5.10 0.027 1.26 6.00 38.64 111.95 1.02 60.66 1.86 1.03 1.09
16 301 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40281 A.Ponnappa 44/2   Irri. Paddy 5.10 0.032 1.26 6.00 38.64 17.65 3.70 8.05 8.40 1.75 3.26
302 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40282 A.Devayya 44/1   Irri. Paddy 5.50 0.020 1.26 5.00 24.15 70.14 1.05 7.11 1.92 1.03 5.43
303 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40283 M.Machappa 119   Irri. Paddy 5.50 0.027 1.26 4.50 25.98 179.85 2.90 34.24 2.40 0.90 5.43
304 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40284 M.Chittayya 113   Irri. Paddy 4.90 0.038 1.26 5.50 32.50 201.42 5.34 12.96 6.40 0.88 3.26
305 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40285 T.K.Kushalappa 103   Irri. Paddy 5.40 0.030 0.65 5.00 30.59 104.76 1.15 33.96 6.51 2.10 3.26
306 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40286 A.P.Ganapati 121   Irri. Paddy 5.20 0.048 1.26 6.00 27.37 179.30 2.60 21.05 4.75 2.13 4.35
307 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40287 P.Punachcha 138   Irri. Paddy 4.90 0.035 1.26 6.50 27.37 98.33 1.14 6.48 4.98 1.43 3.26
308 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40288 C.Bopayya 39/1   Irri. Paddy 5.80 0.034 1.26 7.00 37.03 195.20 2.85 111.35 8.60 0.43 5.43
309 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40289 M.Timmayya 70/3   Irri. Paddy 5.10 0.038 1.26 8.00 32.20 82.85 4.05 7.65 8.30 1.20 6.52
310 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40290 K.M.Ayyanna 80/2   Irri. Paddy 5.60 0.046 1.26 7.50 33.51 158.25 3.14 30.50 9.40 0.88 5.43
311 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40291 P.Devayya 21   Irri. Paddy 5.60 0.046 0.78 5.00 52.20 100.32 1.53 12.78 4.35 0.90 1.09
312 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40292 M.Punchcha 138   Irri. Paddy 5.00 0.046 1.26 14.84 42.47 132.15 2.90 16.28 8.50 0.55 3.26
313 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40293 A.B.Devayya 44/5   Irri. Paddy 5.30 0.037 1.26 8.57 25.76 103.75 5.30 38.35 7.05 0.78 46.74
314 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40294 A.Belliyappa 44/5   Irri. Paddy 5.50 0.030 1.26 5.00 32.20 99.85 0.21 16.29 3.69 0.63 3.26
315 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40295 K.Chitra 66/3   Irri. Paddy 5.10 0.053 1.26 6.00 24.15 114.50 2.25 14.49 9.40 0.30 5.43
316 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40296 K.B.Chitra 36/1   Irri. Paddy 5.50 0.036 0.65 5.00 22.54 89.35 0.72 8.76 3.25 0.68 10.87
317 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40297 A.Puttappa 44/2   Irri. Paddy 5.20 0.031 1.26 7.00 27.37 107.91 0.75 4.92 4.75 0.58 3.26
318 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40298 T.Biddappa 46   Irri. Paddy 5.30 0.050 0.68 7.50 32.20 79.56 0.30 6.93 3.66 2.05 1.09
319 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40299 B.Kuttappa 64   Irri. Paddy 5.20 0.041 1.26 5.00 37.03 107.58 2.04 5.94 5.95 2.18 6.52
320 Nitturu Balele 249 Virajpete Kodagu B40300 T.Chondamma 46   Irri. Paddy 5.20 0.037 0.67 8.57 27.37 194.80 2.60 28.30 8.50 1.65 1.09
17 321 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40241 K.K.Rajesh 40/3   Irri. Paddy 5.70 0.281 1.26 32.00 0.20 10.35 12.45 75.30 3.00 2.03 7.61
322 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40242 C.T.,Lala 223/2   Irri. Paddy 5.80 0.167 1.26 32.00 154.28 89.40 22.00 119.60 5.80 1.63 1.09
323 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40243 P.S.Puvayya 38/A4   Irri. Paddy 5.80 0.172 1.26 32.00 154.28 85.74 19.40 117.82 4.20 1.33 1.09
324 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40244 P.Dayanand 207/2   Irri. Paddy 5.80 0.165 1.26 32.00 154.28 95.45 21.62 148.12 6.67 1.48 3.26
325 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40245 C.K.Dharmaja 77/A   Irri. Paddy 5.70 0.146 1.26 32.00 134.55 100.80 29.60 158.00 4.40 0.78 2.17
326 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40246 B.Suresh 78/A2   Irri. Paddy 5.50 0.115 1.26 32.00 110.68 108.33 28.75 167.44 6.55 3.00 2.17
327 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40247 K.M.Ponnappa 40/A   Irri. Paddy 5.60 0.110 1.26 32.00 108.51 105.63 10.50 164.04 4.83 0.90 16.30
328 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40248 C.P.Shashi 76/2   Irri. Paddy 5.60 0.108 1.26 32.00 106.34 92.92 13.34 142.83 3.22 1.95 55.43
329 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40249 C.M.Somayya 77/1   Irri. Paddy 5.80 0.129 1.26 32.00 154.28 159.00 28.60 258.80 3.20 0.48 40.22
330 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40250 P.S.Harish 60/3   Irri. Paddy 5.80 0.165 1.26 32.00 141.06 111.00 29.38 171.60 6.76 2.20 32.61
331 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40251 P.P.Rajesh 226/1   Irri. Paddy 5.80 0.160 1.26 32.00 154.28 93.38 20.70 135.70 5.75 0.35 3.26
332 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40252 P.S.Suresh 54/1   Irri. Paddy 5.60 0.124 1.26 32.00 99.83 93.60 20.32 131.63 6.24 0.88 39.13
333 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40253 C.S.Devayya 77/2   Irri. Paddy 5.70 0.165 1.26 32.00 125.81 88.20 26.70 134.10 4.80 1.28 4.35
334 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40254 K.P.Kushalappa 40/A2   Irri. Paddy 5.70 0.140 1.26 32.00 121.53 157.75 28.75 214.00 7.00 0.78 17.39
335 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40255 K.K.,Ravi 27/22   Irri. Paddy 5.70 0.127 1.26 32.00 121.53 135.24 28.56 194.88 5.04 1.50 4.35
336 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40256 K.A.Manjunath 37/3   Irri. Paddy 5.70 0.150 1.26 32.00 128.64 138.00 23.52 189.50 5.25 2.43 4.35
337 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40257 V.T.Prakash 226/2   Irri. Paddy 5.07 0.117 1.26 32.00 110.68 198.50 26.00 27.20 6.00 0.20 1.09
338 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40258 C.B.Devayya 77/1   Irri. Paddy 5.70 0.136 1.26 32.00 93.59 149.00 21.75 21.00 4.00 1.95 6.52
339 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40259 K.M.Subbayya 40/2   Irri. Paddy 5.60 0.127 1.26 32.00 115.02 147.25 30.25 166.50 4.75 0.83 4.35
340 Kirguru Ponnampete 247 Virajpete Kodagu B40260 C.P.Madhu 77/A   Irri. Paddy 5.60 0.125 1.26 32.00 110.68 158.00 32.00 24.50 2.50 2.13 1.09
18 341 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40521 A.Janaki 18   Irri. Paddy 5.10 0.030 0.85 5.50 9.66 10.53 16.00 188.00 1.25 1.63 4.35
342 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40522 A.N.Punachcha 15   Irri. Paddy 5.00 0.023 0.75 4.50 11.27 61.20 2.28 46.50 3.93 1.88 5.43
343 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40523 M.M.Karyappa 25,24/1   Irri. Paddy 5.70 0.026 1.26 5.00 17.71 58.20 0.06 35.28 3.36 1.83 3.26
344 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40524 A.M.Vishwanath 44   Irri. Paddy 5.00 0.021 0.50 7.50 9.66 30.40 1.98 29.05 1.25 2.13 6.52
345 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40525 M.B.Gayatri 82/1   Irri. Paddy 5.10 0.029 1.26 7.50 14.49 66.40 2.68 50.96 4.96 1.10 2.17
346 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40526 M.K.Kasturi 22   Irri. Paddy 5.70 0.025 1.26 8.57 16.00 117.80 2.95 36.50 9.80 1.80 5.43
347 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40527 M.B.Manjunath 70/1   Irri. Paddy 5.60 0.022 1.26 7.50 12.88 38.72 1.23 31.12 2.16 0.30 3.26
348 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40528 A.M.karumbayya 7   Irri. Paddy 6.00 0.037 1.26 7.50 5.15 43.44 0.96 34.05 2.96 1.70 3.26
349 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40529 A.Punachcha 10   Irri. Paddy 5.50 0.034 1.26 8.57 11.27 42.48 2.25 16.96 6.64 1.28 3.26
350 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40530 A.D.Muttappa 01-Nov   Irri. Paddy 5.10 0.034 1.26 10.85 14.49 37.70 1.70 15.30 3.90 1.40 11.96
351 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40531 M.M.Somayya 40   Irri. Paddy 5.00 0.032 1.26 8.00 14.49 117.35 2.85 41.05 9.70 0.23 2.17
352 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40532 M.M.Bopayya 40   Irri. Paddy 5.50 0.027 1.26 8.57 14.49 68.40 3.95 14.30 2.40 1.90 9.78
353 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40533 A.Madappa 02-Sep   Irri. Paddy 5.00 0.038 1.26 15.98 16.00 41.52 1.50 27.84 1.52 1.60 1.09
354 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40534 M.M.Timmayya 40   Irri. Paddy 5.50 0.071 1.26 15.98 14.49 89.30 5.05 38.10 2.00 1.95 19.57
355 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40535 M.K.,machayya 22   Irri. Paddy 5.70 0.036 1.26 7.50 5.15 136.40 1.70 13.85 2.00 0.68 30.43
356 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40536 A.K.Ponnappa 16/A   Irri. Paddy 5.70 0.034 1.26 8.00 5.15 113.65 3.55 76.90 7.50 2.42 6.52
357 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40537 B.K.Kamavva 71/1   Irri. Paddy 5.20 0.082 1.26 8.57 11.27 107.75 2.85 75.50 7.00 1.13 2.17
358 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40538 S.B.Timmayya 120   Irri. Paddy 5.30 0.092 1.26 6.50 11.27 43.12 3.56 37.29 10.45 0.20 5.43
359 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40539 N.B.Ayyappa 9   Irri. Paddy 5.10 0.024 0.52 8.57 5.15 63.24 5.85 49.92 17.28 0.05 11.96
360 Poradu Hudikeri 261 Virajpete Kodagu B40540 K.S.Mandanna 19/3   Irri. Paddy 4.90 0.030 0.45 7.00 6.44 1.95 1.05 1.18 0.19 1.40 3.26
19 361 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40321 K.T.Narendra 86/5   Irri. Paddy 5.30 0.064 1.26 5.00 40.25 16.30 7.20 39.35 3.30 0.53 5.43
362 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40322 M.K.Sanju 86/1   Irri. Paddy 5.30 0.081 1.26 6.00 37.03 175.50 9.45 55.80 3.25 2.20 1.09
363 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40323 P.S.Bopanna 79   Irri. Paddy 4.80 0.065 1.26 7.00 24.15 18.30 6.85 33.50 2.05 0.58 1.09
364 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40324 S.M.Monnappa 79   Irri. Paddy 5.10 0.059 1.26 6.50 22.54 152.00 6.45 30.90 1.05 1.38 4.35
365 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40325 G.Girish 107/1   Irri. Paddy 5.30 0.043 1.26 5.00 30.59 104.50 4.95 13.74 1.50 1.38 2.17
366 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40326 C.B.Biddappa 107   Irri. Paddy 5.50 0.050 1.26 7.50 24.15 163.80 5.70 21.00 1.45 1.63 1.09
367 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40327 C.P.Belliyappa 18/3   Irri. Paddy 5.50 0.049 1.26 5.00 35.42 191.65 7.55 29.85 1.75 1.48 3.26
368 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40328 C.B.Muttappa 18/3   Irri. Paddy 5.10 0.058 0.52 5.00 45.08 178.90 7.05 35.60 1.35 0.80 4.35
369 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40329 C.S.Uttappa 95   Irri. Paddy 5.00 0.051 0.53 7.50 41.86 185.16 5.76 21.42 4.20 0.78 5.43
370 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40330 C.M.Ramesh 96   Irri. Paddy 5.30 0.039 1.26 5.50 40.25 162.65 6.65 25.40 2.85 1.55 4.35
371 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40331 C.M.Bopanna 95/1   Irri. Paddy 5.30 0.033 1.26 5.00 30.59 188.85 6.30 22.15 1.05 0.83 5.43
372 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40332 C.C.Muttappa 107   Irri. Paddy 5.30 0.035 0.75 7.00 38.64 173.80 0.85 38.10 4.50 0.55 6.52
373 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40333 C.C.Sabu 79   Irri. Paddy 5.40 0.040 1.26 7.50 40.25 170.16 3.60 28.56 3.84 1.50 5.43
374 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40334 C.V.Achchappa 86   Irri. Paddy 5.40 0.038 1.26 5.00 41.86 178.88 4.25 21.84 8.50 0.05 9.78
375 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40335 C.P.Monnappa 86/1   Irri. Paddy 5.20 0.043 1.26 5.00 30.59 172.20 2.35 30.32 9.30 0.93 11.96
376 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40336 K.N.Yamuna 86/2   Irri. Paddy 5.40 0.029 1.26 4.50 24.15 182.64 3.55 37.60 9.60 1.53 86.96
377 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40337 K.A.Arvind 86/2   Irri. Paddy 5.40 0.040 1.26 5.50 32.20 171.12 2.40 40.50 9.15 1.38 8.70
378 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40338 K.K.Devayya 86/2   Irri. Paddy 5.10 0.039 1.26 5.00 35.42 158.32 2.60 27.36 8.00 1.90 7.61
379 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40339 K.K.Madappa 86/2   Irri. Paddy 5.30 0.031 1.26 5.00 32.20 147.04 1.23 11.68 2.80 0.30 6.52
380 Kanuru Balele 251 Virajpete Kodagu B40340 M.Bose 107   Irri. Paddy 5.50 0.043 1.26 5.50 48.30 144.72 3.35 29.92 7.70 0.08 13.04